top of page

Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt


De Zwerfhondenschool kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de Zwerfhondenschool en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan de Zwerfhondenschool verstrekt of omdat u zich aanmeldt voor een workshop. De Zwerfhondenschool kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het contactformulier:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw e-mailadres.

Indien u een cursus bij de Zwerfhondenschool volgt, vraagt de Zwerfhondenschool u om een inschrijfformulier in te vullen. Via dit inschrijfformulier verwerkt de Zwerfhondenschool de volgende persoonlijke gegevens van u:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adres

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres.

Waarom de Zwerfhondenschool gegevens nodig heeft


De Zwerfhondenschool verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt.

De adresgegevens moeten op de factuur worden geplaatst om te voldoen aan de regels van de belastingdienst.

Aanvullende informatie over uw hond kunt u vrijwillig invullen op het inschrijfformulier en zijn bedoeld om de trainingen nader af te stemmen op uw hond.

Hoe lang de Zwerfhondenschool de gegevens bewaart


De Zwerfhondenschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen


De Zwerfhondenschool verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek


Op de website van de Zwerfhondenschool worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Zwerfhondenschool gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging


De Zwerfhondenschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat handelen hiermee niet mee in overeenstemming is, vragen we u contact op te nemen met Michel Berendsen via info@zwerfhondenschool.com. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Zwerfhondenschool verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Zwerfhondenschool via de contactgegevens onderaan de website.

Wijzigingen


Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25-06-2019.

bottom of page