top of page
Zoeken

"Wilt u mijn hond even met rust laten?"

Bijgewerkt op: 14 jul. 2021

“Wilt u mijn hond even met rust laten?” Kent u die uitdrukking? En doet u er dan ook iets mee?


Ik moest daaraan denken toen ik Red nog geen week in huis had. Ik liep met hem op een rustig pad waar honden aan de lijn moeten. Opeens komt er van ver een grote hond op Red af. Red wordt uitgebreid besnuffeld terwijl hij het doodeng vindt. De eigenaar loopt een stuk verderop en kijkt niet waar zijn hond is. Na ongeveer een minuut heeft hij in de gaten dat zijn hond niet bij hem loopt en komt hij rustig naar mij toe lopen, terwijl ik pogingen doe om de hond van ons af te schudden. Ik vraag hem beleefd of hij zijn hond bij zich wil roepen. Het antwoord: “Doe niet zo moeilijk! Hij doet toch niks?”


Een tweede voorbeeld. Red was en is een schattige hond met een hoge aaibaarheidsfactor. Dat wil er wel eens toe leiden dat mensen vooroverbuigen en hem op zijn hoofd aaien. Vaak ben ik het voor, maar ja, niet die keer met de buurman van tegen de 1.90m. Ik vroeg nog: “Wilt u niet vooroverbuigen?" Maar helaas, de buurman kon zich niet inhouden. Het koppie van Red ging omlaag, oren naar achter, oogwit verscheen. Een nare ervaring rijker.


Een laatste voorbeeld. Red is dol op mensen, maar niet in de buurt van het appartementencomplex en in het trappenhuis. Hij is waarschijnlijk een keer hard geschrokken van iemand die plotseling via de deur of lift voor hem stond. En dan is hij ook nog in de puberteit. De achterliggende emotie van zijn uitvalgedrag is angst. Via onder meer desensitatie (kortweg het minder gevoelig maken voor een bepaalde trigger) en counterconditionering (kortweg het omzetten van een negatieve associatie in een positieve) zijn we op weg om hem te helpen. Maar helaas, vandaag kwam een buurvrouw bij het appartementencomplex naar me toe lopen. R