top of page
Zoeken

Leeg de stressemmer!

Bijgewerkt op: 22 okt. 2021

Is je hond regelmatig druk, bijt hij in je kuiten, heeft hij drie keer of vaker in de week de “dolle vijf minuten”, staat hij voor je gevoel altijd “aan”? Of toont hij vaak andere signalen van stress, zoals markeren (plasjes), dwangmatig gedrag, rijden op andere honden, gras eten, rollen? Dan luidt het advies: leeg de stressemmer! Ook als je hond ander voor jou ongewenst gedrag vertoont, is het goed om te kijken naar zijn stressniveau. Over ongewenst gedrag schrijf ik in het artikel "Eerste hulp bij ongewenst gedrag".


In dit artikel leg ik uit wat stress is, hoe de zogenaamde stressemmer werkt, waarom adoptiehonden uit het buitenland vaak gevoelig zijn voor stress en hoe je de stressemmer minder vol laat lopen en leegt.


Wat is stress?

Bij stress denken we vaak aan gespannenheid, druk zijn, dingen niet van je af kunnen zetten, enzovoort. Als we het in de volksmond over stress hebben, gaat het vaak over dat wat “tussen de oren” zit, psychisch dus.


Kijken we wetenschappelijk naar stress, dan gaat het om een lichamelijke reactie van het lichaam. Er vindt een verandering in het chemische en fysiologische evenwicht plaats. Bij de chemische component kan gedacht worden aan hormonen (onder andere cortisol, testosteron en adrenaline) en neurotransmitters. De fysiologische component betreft de inrichting van levensfuncties, zoals hartslag, bloeddruk en ademhaling.